[اسم]

corkscrew

/ˈkɔrkˌskru/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دربازکن (بطری) چوب‌پنبه‌کش

معادل ها در دیکشنری فارسی: چوب‌پنبه‌کش
A silver corkscrew
دربازکن نقره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان