[اسم]

cormorant

/ˈkɔːrmərənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باکلان دارغاز

  • 1.Cormorants are supreme fishers.
    1. باکلان‌ها ماهی گیرانی حرفه ای هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان