[اسم]

custodian

/kʌˈstoʊdiən/
قابل شمارش

1 سرایدار فراش مدرسه، مستخدم

معادل ها در دیکشنری فارسی: صاحب‌جمع
مترادف و متضاد caretaker janitor
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان