[صفت]

custom-made

قابل مقایسه

1 سفارشی (ساخته شده)

معادل ها در دیکشنری فارسی: سفارشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان