[فعل]

to customize

/ˈkʌstəˌmaɪz/
فعل گذرا
[گذشته: customized] [گذشته: customized] [گذشته کامل: customized]

1 سفارشی ساختن سفارشی دوختن، سفارشی تهیه کردن

  • 1.We can customize your car with leather seats.
    1. ما می توانیم برای اتومبیل شما سفارشی صندلی چرمی بسازیم [ما می توانیم برای صندلی های اتومبیل شما سفارشی روکش چرم بدوزیم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان