[صفت]

custom-built

/ˌkʌstəm ˈbɪlt/
غیرقابل مقایسه

1 سفارشی (ساخته‌شده و...)

  • 1.Custom-built cars are much more expensive than ordinary ones.
    1. اتومبیل‌های سفارشی خیلی گران‌تر از اتومبیل‌های معمولی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان