[اسم]

customer service

/ˈkʌstəmər ˈsɜrvəs/
قابل شمارش

1 خدمات مشتری امور مشتریان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان