[صفت]

daunting

/ˈdɔntɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more daunting] [حالت عالی: most daunting]

1 ترسناک دلهره آور

معادل ها در دیکشنری فارسی: هولناک هراسناک هراس‌انگیز مهیب
مترادف و متضاد formidable intimidating
  • 1.a daunting task
    1. کاری ترسناک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان