[اسم]

dave

/dˈeɪv/
غیرقابل شمارش

1 دِیو (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان