[صفت]

decayed

/dᵻkˈeɪd/
قابل مقایسه

1 پوسیده تجزیه‌شده، فاسدشده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان