[اسم]

deceit

/dəˈsit/
غیرقابل شمارش

1 فریبکاری دوز و کلک، فریب

  • 1.She was tired of his lies and deceit.
    1. از دروغ‌ها و فریبکاری او خسته شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان