[صفت]

deceived

/dᵻsˈiːvd/
قابل مقایسه

1 فریب‌خورده گول‌خورده

معادل ها در دیکشنری فارسی: مغبون
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان