[اسم]

December

/dɪˈsembər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دسامبر ماه دسامبر

معادل ها در دیکشنری فارسی: دسامبر
 • 1.It was one of the coldest Decembers ever.
  1. این یکی از سردترین دسامبرها بود.
 • 2.My parents got married in December.
  2. والدین من در دسامبر با هم ازدواج کردند.
next/last December
دسامبر بعد/گذشته
 • 1. I'm taking a course in London next December.
  1. من دسامبر (سال) بعد یک دوره آموزشی در لندن دارم.
 • 2. Their baby was born last December.
  2. بچه آنها دسامبر قبل به دنیا آمد.
on December...th
در ...ام دسامبر
 • The meeting will be on December 6th.
  جلسه در ششم دسامبر برگزار خواهد شد.
the ...th of December
...ام دسامبر
 • The meeting was held on the fourth of December.
  جلسه در چهارم دسامبر برگزار شد.
توضیحاتی در رابطه با December یا ماه دسامبر
December یا ماه دسامبر دوازدهمین و آخرین ماه سال میلادی است. این ماه 31 روزه و معمولاً از 10 آذر تا 10 دی است. واژه December اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان