[صفت]

deceitful

/dəˈsitfəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more deceitful] [حالت عالی: most deceitful]

1 فریبکارانه فریب‌آمیز، مکار

مترادف و متضاد dishonest
  • 1.A deceitful man
    1. یک مرد مکار
  • 2.deceitful behavior
    2. رفتار فریبکارانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان