[اسم]

decease

/dᵻsˈiːs/
قابل شمارش

1 فوت وفات، مرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان