[اسم]

deception

/dɪˈsɛpʃən/
غیرقابل شمارش

1 فریبکاری نیرنگ، حقه‌بازی

  • 1. Your deception is not going to work on me.
    1 . فریبکاری شما بر من موثر واقع نخواهد شد [من فریب شما را نخواهم خورد].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان