[صفت]

deciduous

/dɪˈsɪdʒuəs/
غیرقابل مقایسه

1 برگ‌ریز خزان‌کننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان