[اسم]

deckchair

/ˈdektʃer/
قابل شمارش

1 صندلی تاشو

  • 1.We took our deckchairs and headed for the beach.
    1. ما صندلی تاشوهایمان را گرفتیم و به سمت ساحل راه افتادیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان