[صفت]

democratic

/ˌdem.əˈkræt̬.ɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more democratic] [حالت عالی: most democratic]

1 مردمی دموکراتیک، [وابسته به حزب دموکرات]

  • 1.Our last Democratic president was President Barack Obama.
    1. آخرین رییس جمهور حزب دموکرات ما، رییس جمهور "باراک اوباما" بود.
  • 2.We must accept the results of a democratic election.
    2. ما باید نتایج یک انتخابات مردمی را بپذیریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان