[صفت]

deposed

/dɪpˈoʊzd/
قابل مقایسه

1 عزل‌شده معزول، خلع‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان