[صفت]

depressed

/dɪˈprest/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more depressed] [حالت عالی: most depressed]

1 محروم فقیر، دچار رکود، کساد

معادل ها در دیکشنری فارسی: بی‌رونق کساد
an attempt to bring jobs to depressed areas
تلاشی برای آوردن فرصت‌های شغلی به مناطق محروم
Britain’s depressed housing market
بازار کساد مسکن (در) بریتانیا

2 افسرده غمگین

مترادف و متضاد glum miserable sad unhappy cheerful
  • 1.She became deeply depressed when her husband died.
    1. وقتی شوهرش فوت کرد، او به‌شدت افسرده شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان