[اسم]

dimmer

قابل شمارش

1 دیمر

توضیحاتی در مورد واژه dimmer
واژه dimmer به یک مدار الکترونیکی گفته می‌شود که روشنایی یک لامپ را تغییر می‌دهد. بنابراین با دیمر می‌توان روشنایی یک لامپ را کنترل کرد و به دلخواه تغییر داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان