[اسم]

diminuendo

/dɪˌmɪnjuˈendoʊ/
قابل شمارش
[جمع: diminuendos]

1 تدریجا ضعیف شونده

مترادف و متضاد crescendo
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان