[صفت]

dimensional

/dɪˈmɛnʃənəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more dimensional] [حالت عالی: most dimensional]

1 بعدی [وابسته به ابعاد]

  • 1.A three-dimensional object
    1. یک شیء سه بعدی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان