[اسم]

dislocation

/dɪsloʊkˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 دررفتگی (استخوان)

معادل ها در دیکشنری فارسی: دررفتگی
a dislocation of the shoulder
دررفتگی شانه

2 اختلال نابسامانی

مترادف و متضاد disruption
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان