[اسم]

disloyalty

قابل شمارش

1 بی‌وفایی خیانت

معادل ها در دیکشنری فارسی: بی‌وفایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان