[صفت]

disobedient

/ˌdɪsoʊˈbidiənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more disobedient] [حالت عالی: most disobedient]

1 سرکش نافرمان

مترادف و متضاد wayward obedient
  • 1.A disobedient child
    1. یک کودک سرکش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان