[اسم]

distant mountain range

/ˈdɪstənt ˈmaʊntən reɪnʤ/
قابل شمارش

1 رشته‌کوه (در) دوردست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان