[صفت]

distasteful

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ناخوشایند زننده، نفرت‌انگیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: بدمزه نامطبوع ناگوار ناخوشایند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان