[اسم]

distillation

/ˌdɪstəˈleɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تقطیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: تقطیر
  • 1.The process of distillation
    1. فرآیند تقطیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان