[صفت]

distended

قابل مقایسه

1 باد کرده متورم، ورم کرده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان