[عبارت]

do a puzzle

/du ə ˈpʌzəl/

1 پازل درست کردن جورچین بازی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان