[فعل]

to doff

فعل گذرا و ناگذر

1 کلاه از سر برداشتن (به نشانه احترام)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان