[اسم]

driveshaft

/ˈdraɪvʃæft/
قابل شمارش

1 میل کاردان میله محرک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان