[اسم]

efficacy

/ˈɛfɪˌkæsi/
غیرقابل شمارش

1 فایده ثمربخشی، تاثیر دلخواه

مترادف و متضاد effectiveness efficiency
  • 1.the efficacy of a treatment
    1. فایده [تاثیر] یک معالجه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان