[اسم]

Englishman

/ˈɪŋɡlɪʃmən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرد انگلیسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: انگلیسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان