[صفت]

engrossed

/ɪnˈɡroʊst/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more engrossed] [حالت عالی: most engrossed]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مجذوب مشغول

مترادف و متضاد absorbed
  • 1.Dawn was engrossed in stuffing clothes into a bag.
    1. "دان" مشغول چپاندن لباس ها درون یک کیف بود.
  • 2.She was engrossed in conversation.
    2. او مجذوب مکالمه شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان