[اسم]

engraver

/ɪnˈɡreɪvər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 منبت کار حکاک، کنده کار

معادل ها در دیکشنری فارسی: حکاک قلمزن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان