[اسم]

engraving

/ɪnˈɡreɪvɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حکاکی کنده‌کاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: حکاکی قلمزنی کنده‌کاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان