[اسم]

evasiveness

قابل شمارش

1 طفره طفره‌زنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان