[اسم]

eve

/iːv/
قابل شمارش

1 شب عید

  • 1. December 24th is Christmas Eve.
    1 . بیست و چهارم دسامبر شب عید کریسمس است.
  • 2. I went to a party on New Year's Eve.
    2 . من شب عید سال نو به یک مهمانی رفتم.

2 حوا (Eve)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان