[اسم]

fable

/ˈfeɪbl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حکایت داستان، حکایت اخلاقی

معادل ها در دیکشنری فارسی: افسانه حکایت
  • 1.a land rich in fable
    1. سرزمینی غنی از لحاظ داستانی
  • 2.Aesop’s Fables
    2. حکایت های ازوپ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان