[صفت]

fabled

قابل مقایسه

1 افسانه‌ای اساطیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: افسانه‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان