[صفت]

fabricated

/fˈæbɹᵻkˌeɪɾᵻd/
قابل مقایسه

1 جعلی تقلبی، ساختگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ساختگی من‌درآوردی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان