[قید]

fabulously

/ˈfæbjələsli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به شدت بسیار

formal
مترادف و متضاد extremely
fabulously wealthy/rich
به شدت پولدار/ثروتمند
fabulously expensive/successful ...
به شدت گران/موفق و...
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان