[اسم]

fabrication

/fˌæbɹɪkˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 دروغ کذب، جعل

معادل ها در دیکشنری فارسی: جعل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان