[اسم]

eyrie

/ˈiəɹi/
قابل شمارش

1 لانه (عقاب و ...) آشیانه

2 ساختمان یا اتاقی در ارتفاع زیاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان