[قید]

fashionably

/ˈfæʃənəbli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مطابق مد روز

  • 1.He was always fashionably dressed.
    1. او همیشه مطابق مد روز لباس می پوشید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان