[اسم]

fashion statement

/ˈfæʃn steɪtmənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جلب توجه ابراز هویت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان