[صفت]

fashionable

/ˈfæʃnəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more fashionable] [حالت عالی: most fashionable]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مد روز رایج، مد

معادل ها در دیکشنری فارسی: آلامد باب روز خوش‌لباس مد روز مد
مترادف و متضاد in fashion in vogue popular stylish trendy old-fashioned unfashionable
  • 1.fashionable clothes
    1. لباس‌های مد روز
  • 2.It's becoming fashionable to have long hair again.
    2. موی بلند داشتن، دوباره دارد مد می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان